Πρόσκληση 45 - Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/02/2014
Πρόσκληση 45 - Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 45 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και αφορά παροχή στο επιβατικό κοινό αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών σε θέματα πληροφόρησης, καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικό έλεγχο εισιτηρίων και διασύνδεση αυτόματων πωλητών με κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας.

Σχετικά Αρχεία