Πρόσκληση 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/03/2014
Πρόσκληση 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ, με την έκδοση της 4ης Τροποποίησης αυτής.

Σχετικά Αρχεία