Πρόσκληση 42 - Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ -σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης (3η τροποποίηση)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/01/2014
Πρόσκληση 42 - Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ -σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης (3η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 42 - Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.-σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης (2η τροποποίηση).