Πρόσκληση 31 Πολιτισμός

 - Λήξη: 30/12/2011 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2012
Περιγραφή

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 31, η οποία αφορά σε πράξεις φορέων πολιτισμού.

Ημερομηνία Έναρξης
21/10/2011
Ημερομηνία Λήξης
30/12/2011
Προϋπολογισμός
60.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Συγκριτική
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Οι  εποπτευόμενοι φορείς (υπηρεσίες ή οργανισμοί του Υπουργείου Πολιτισμού  και Τουρισμού (Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ.)) οφείλουν να τεκμηριώνουν την προϋπόθεση επόπτευσης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο (βλ. Ενότητα 4. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων).

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)  πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού.
  • Έχουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους.
  • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους.
  • Προσκομίζουν υπογραφή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ως φορέα χρηματοδότησης.


Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Νικολοπούλου Σιδώρα

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500572

Email isidora.nikol@madc.gr
Σχετικά Νέα

12/10/2012
Ανακοίνωση για συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα επικαιροποιημένα Πλαίσια Συνεργασίας των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

04/10/2012
Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας σχετικά με τις Προσκλήσεις 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

03/09/2012
Οδηγίες για την Δημόσια Διαβούλευση των ενταγμένων πράξεων της Πρόσκλησης 31

27/07/2012
Πρότυπο τεύχος προκήρυξης των προσκλήσεων 31 και 31.2

05/07/2012
Πίνακας Συχνών Ερωτήσεων σχετικά με το ερωτηματολόγιο της Πρόσκλησης 31

08/06/2012
Δημόσια Διαβούλευση του επικαιροποιημένου Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων για τις διακηρύξεις ενταγμένων έργων στην Π31 και Π31.2

15/12/2011
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 31

21/11/2011
Τροποποίηση Πρόσκλησης 31

15/11/2011
Παρουσιάσεις των ημερίδων για τις Προσκλήσεις 30 και 31

07/11/2011
Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσκληση 31 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις