Πρόσκληση 22.6 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/03/2014
Πρόσκληση 22.6 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.6 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, θέτοντας βασικούς στόχους όπως, ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκομείων στις Οκτώ (8) Περιφέρειες της Ψηφιακής Σύγκλισης, για τη βελτίωση της τήρησης του αρχείου αλλά και της διαχείρισης αυτού και τη δημιουργία αρχικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, ώστε να ωφεληθεί ο πολίτης-ασθενής.

Σχετικά Αρχεία