Πρόσκληση 22.5 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/02/2014
Πρόσκληση 22.5 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.5 Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Πρόκειται για τη συστηματική και αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριακής υποστήριξης στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ισότητας στην πρόσβαση, των υπηρεσιών υγείας που βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ).