Πρόσκληση 03.4 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚτΠ Α.Ε. 2014 - 2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/04/2015
Πρόσκληση 03.4 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚτΠ Α.Ε. 2014 - 2015

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 03.4 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚτΠ Α.Ε. 2014 - 2015 προϋπολογισμού 3.370.000 €. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) στον οποίο εντάσσονται δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, δράσεις αξιολόγησης και μελέτες, καθώς και ενέργειες πληροφοριών, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Επιπλέον, εδώ εντάσσονται δράσεις αναγκαίες για τη λειτουργία των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δομών Στήριξης.

Σχετικά Αρχεία