Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης

Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2017
Σε διαβούλευση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
3
Δικαιούχος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός
0 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
485285
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
18/06/2015
Ημερομηνία Λήξης
03/07/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις