Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων έγκαιρης προειδοποίησης στις καλλιέργειες μαστίχας

Τελευταία Τροποποίηση: 18/03/2015
Σε διαβούλευση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
2
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός
402.370 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
503566
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
18/03/2015
Ημερομηνία Λήξης
28/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις