Πράσινο Κέντρο Δεδομένων στις όχθες του ποταμού Λούρου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/03/2017

Η αυξανόμενη πρόοδος στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των εφαρμογών του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε μια ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση σε μεγάλα κέντρα δεδομένων για τη φιλοξενία τεράστιων υπολογιστικών πόρων που τροφοδοτούν την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Τα συμβατικά κέντρα φιλοξενίας δεδομένων καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στο κλίμα και το περιβάλλον του πλανήτη.

Επιπλέον, οι διακομιστές υπολογιστές που συνδέονται με τα μεγάλα υπολογιστικά κέντρα δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους παράγουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, σημαντικό μέρος της οποίας καταναλώνεται για τα συστήματα κλιματισμού και ψύξης που αυτά χρησιμοποιούν.

Το "Πράσινο Κέντρο Δεδομένων" με την εφαρμογή επαναχρησιμοποιούμενων βιώσιμων πηγών ενέργειας πέτυχε την ελάττωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των πόρων του υπολογιστικού νέφους.

Η εν λόγω πράξη υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Χάρη στον οικολογικό του σχεδιασμό, η συνολική κατανάλωση ενέργειας, συγκριτικά με εκείνην που χρησιμοποιείται συνήθως από τα συμβατικά κέντρα δεδομένων, μειώθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %, γεγονός το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την οικονομία.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), http://www.grnet.gr, φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστικούς πόρους με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας ανέπτυξε τα δικά του κέντρα δεδομένων, χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις με πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ενεργειακή απόδοση, χάρη στην ενεργοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική ανάπτυξης των έργων πληροφορικής σε μεγάλα αστικά κέντρα, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στην περιοχή της Φιλιππιάδας, στις όχθες του ποταμού Λούρου δίπλα στο τεχνητό υδροηλεκτρικό φράγμα του σταθμού της ΔΕΗ.

Η καινοτομία του πράσινου κέντρου δεδομένων συνίσταται στο γεγονός ότι από μελέτης κατασκευής, η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του και η ψύξη συστημάτων Πληροφορικής δεν βασίζεται σε συμβατικούς ψύκτες παραγωγής κρύου νερού, οι οποίοι καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για την ψύξη παρά για τη λειτουργία τους, αλλά τροφοδοτείται από φυσικούς πόρους, με τη άντληση κρύου νερού από τον ποταμό Λούρο, μέθοδος που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί δυνατότητες γεωτρήσεων άντλησης υπόγειων υδάτων που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά, σε περίπτωση έλλειψης δυναμικής του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη εφεδρεία.

Το κέντρο δεδομένων έχει αναπτυχθεί πλήρως σε έξι προκατασκευασμένα κτίρια τα οποία στεγάζουν τον εξοπλισμό ΤΠΕ, το σύστημα ηλεκτροδότησης και τα συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS), έναν υποσταθμό μέσης τάσης, το σύστημα ψύξης, μια εφεδρική γεννήτρια ρεύματος και ένα γραφείο προσωπικού. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πρόσβασης, ασφάλειας, πυροπροστασίας και παρακολούθησης της κατάστασης των διάφορων υποσυστημάτων που φιλοξενεί. Ενώ διαθέτει πλήρη εφεδρική κάλυψη ισχύος και ψύξης σε όλα τα ενεργά μέρη της υποδομής, η οποία παρακολουθείται σε 24ωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, σε πραγματικό χρόνο.

Στην παρούσα φάση, με την φιλοξενία 200 διακομιστών υπολογιστών τελευταίας γενιάς, το πράσινο κέντρο δεδομένων προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στους χρήστες της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας. Επιπλέον, λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης καταστροφών στο βασικό Κέντρο Υπολογιστικών Δεδομένων του ΕΔΕΤ που βρίσκεται στην Αθήνα.

Σημαντική είναι, τέλος, η πρόοδος που συντελείται αναφορικά με την βελτίωση της γνώσης σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας ΤΠΕ, με την αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια της Ηπείρου.

Συνολικός προϋπολογισμός πράξης: 8 347 900 EUR