Πόσο ψηφιακή είναι η χώρα που ζούμε; - Νέα δεδομένα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής Ευρώπης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2015

Οι ψηφιακές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολλές και ποικίλες. Από τις διαδικτυακές αγορές ή την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι την πληρωμή λογαριασμών ή τη χρήση δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την απάντηση δίνει ο παγκόσμιος ιστός, εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Αυτό είναι το συμπέρασμα του νέου Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index) που ανέπτυξε και δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πόσο ψηφιακή είναι μια χώρα ποικίλλει μεταξύ των χωρών της ΕΕ και ότι τα σύνορα παραμένουν εμπόδιο για μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker.

Δεδομένης της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ψηφιακός Δείκτης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία πέραν των συνόρων.

Δημιουργώντας μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει πρόσθετη ανάπτυξη έως και 250 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

 "Ο Ψηφιακός Δείκτης δείχνει ότι οι πολίτες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπουν ταινίες: εξακολουθούν να βλέπουν τις αγαπημένες τους σειρές στην τηλεόραση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (40%) παρακολουθεί επίσης βίντεο επί παραγγελία και ταινίες στο διαδίκτυο. Οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και θα πρέπει να σκεφθούμε πώς να αναπροσαρμόσουμε την πολιτική μας", δήλωσε ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Günter H. Oettinger.

 Το νέο εργαλείο που παρουσιάστηκε πρόσφατα δίνει μια συνοπτική, ανά χώρα, εικόνα αναφορικά με τη συνδεσιμότητα (πόσο διαδεδομένα, γρήγορα και προσιτά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα), με τις δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου, με τις διαδικτυακές δραστηριότητες (π.χ. ειδήσεις, αγορές), αναφορικά με το βαθμό ανάπτυξης ορισμένων σημαντικών ψηφιακών τεχνολογιών (όπως π.χ. ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.) καθώς και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών (ηλ. διακυβέρνηση, ηλ. υγεία κ.λπ.). Τα στοιχεία είναι ως επί το πλείστον του 2013 και του 2014, και παρέχουν μια γενική εικόνα της ψηφιακής Ευρώπης, καθώς και κατάταξη των χωρών με βάση τις καλύτερες επιδόσεις στον ψηφιακό τομέα.

Τα κύρια συμπεράσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας είναι τα εξής:

  • Η ψηφιακή εμπειρία εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεται κάποιος, καθώς οι επιδόσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ξεκινώντας από τις χώρες με τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις, όπως η Δανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,68, με μέγιστο το 1) και φθάνοντας στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις, όπως η Ρουμανία (βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων 0,31).

 

Λεπτομερείς πληροφορίες περιέχονται στα ενημερωτικά σημειώματα ανά χώρα.

  • Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τακτικά:

75% το 2014 (έναντι 72% το 2013), ποσοστό που κυμαίνεται από 93% στο Λουξεμβούργο μέχρι 48% στη Ρουμανία.

  • Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο:

Το 49% των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο παίζουν ή τηλε-φορτώνουν παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική.

Το 39% των νοικοκυριών που έχουν τηλεόραση παρακολουθούν βίντεο επί παραγγελία.

  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συναντούν εμπόδια όσον αφορά το ηλ. εμπόριο:

Μόνο το 15% των ΜΜΕ πωλούν μέσω διαδικτύου, ενώ από ποσοστό αυτό, λιγότερες από τις μισές κάνουν πωλήσεις εκτός συνόρων.

  • Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες:

Το 33% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 69% στη Δανία έως 6% στη Ρουμανία. Το 26% των γενικών ιατρών στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να στέλνουν συνταγές σε φαρμακοποιούς μέσω διαδικτύου, αλλά το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 100% στην Εσθονία μέχρι 0% στη Μάλτα.

"Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη περνά στην ψηφιακή εποχή και οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν νέες εξαιρετικές υπηρεσίες.

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο: οι πολίτες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο, και εμείς πρέπει να τους διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτή.

Μια ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να τους παρέχει ευρύτερη πρόσβαση, να βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται, και να αυξάνει την εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλει ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα", επεσήμανε ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, Andrus Ansip.

Επιπλέον, ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ Digital4EU στις Βρυξέλλες.

Αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο που παρέχει την πρώτη ύλη για την υλοποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Συνδυάζει πάνω από 30 επιμέρους δείκτες και χρησιμοποιεί ένα σύστημα στάθμισης για την κατάταξη κάθε χώρας με βάση τις ψηφιακές της επιδόσεις. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, κάθε ομάδα και υποομάδα δεικτών έλαβε έναν ειδικό συντελεστή στάθμισης από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συνδεσιμότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες («ανθρώπινο κεφάλαιο»), τα οποία θεωρούνται θεμέλια της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλουν το καθένα στην τελική βαθμολογία με ποσοστό 25% (η μέγιστη βαθμολογία ψηφιακών επιδόσεων είναι 1).

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας ανέρχεται σε 20%, δεδομένου ότι η χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης. Τέλος, οι διαδικτυακές δραστηριότητες («χρήση του διαδικτύου») και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες συμβάλλουν αμφότερες με ποσοστό 15%. Το διαδικτυακό εργαλείο για τον Ψηφιακό Δείκτη είναι ευέλικτο και επιτρέπει στους χρήστες να πειραματίζονται με διαφορετικούς συντελεστές στάθμισης για κάθε επιμέρους δείκτη και να βλέπουν πώς αυτό επηρεάζει τη συνολική κατάταξη.

Τα νέα δεδομένα που περιλαμβάνει ο σημερινός Ψηφιακός Δείκτης θα χρησιμοποιηθούν στον Πίνακα Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου, τον οποίο δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη προς την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη. Η επόμενη έκθεση για τον Πίνακα Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου αναμένεται το καλοκαίρι του 2015.

Το αναλυτικό σημείωμα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2015 για την Ελλάδα βρίσκεται στα συνημμένα αρχεία.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_el.htm

Σχετικά Αρχεία