Παράταση της ημερομηνίας λήξης των Πράξεων στο ΕΠ ΨΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/10/2015
Παράταση της ημερομηνίας λήξης των Πράξεων στο ΕΠ ΨΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αρ. πρωτ.:152.407/ΨΣ5525-Α2 από 20/10/2015 παρατείνεται η ημερομηνία λήξης όλων των μη ολοκληρωμένων ενταγμένων πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Νέα ημερομηνία λήξης των πράξεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2015.

Επιπλέον, οι πράξεις που είναι ενταγμένες στο άξονα 3 παρατείνονται έως 31η Δεκεμβρίου 2015.