Παράταση της ημερομηνία λήξης των Πράξεων στο ΕΠ ΨΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/01/2015
Παράταση της ημερομηνία λήξης των Πράξεων στο ΕΠ ΨΣ

Παράταση της ημερομηνίας λήξης όλων των ενταγμένων πράξεων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με νέα ημερομηνία λήξης να ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2015, βάση της Απόφασης αρ. πρωτ. 152.992/ΨΣ7482-Α2/18.12.2014.