Παράταση Δυνατότητας Υποβολής Προτάσεων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/11/2014
Παράταση Δυνατότητας Υποβολής Προτάσεων

Με βάση τη σχετική επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωντιστικότητας (με αρ.πρωτ. 571 30/10/2014) ανακοινώνεται η παράταση δυνατότητας υποβολής προτάσεων έως 14/11/2014 για τις κατωτέρω προσκλήσεις

 

 • Πρόσκληση 22.8 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων της
 • Πρόσκληση 52 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιρετών Περιφερειών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.
 • Πρόσκληση 52.1 με Τίτλο: Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος  σε ακριτικές Περιφέρειες  Αμιγούς  Σύγκλισης του Ε.Π. Ψ.Σ.
 • Πρόσκληση 53 Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιερών Μητροπόλεων Περιφερειών «Ψηφιακής Σύγκλισης»
 • Πρόσκληση 54 με Τίτλο: Συστήματα δυναμικής πληροφόρησης κοινού, διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων Υπεραστικών Συγκοινωνιών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
 • Πρόσκληση 56 με Τίτλο:  Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης
 • Πρόσκληση 57 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Πρόσκληση 58 με Τίτλο: Ψηφιακές Δράσεις για ομάδες πολιτών που βρίσκονται αποκλειστικά  στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης
 • Πρόσκληση 59 με Τίτλο:  Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης
 • Πρόσκληση 60 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες στην Διαχείριση και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης
 • Πρόσκληση 61 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
 • Πρόσκληση 62 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Πρόσκληση 63 με Τίτλο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

 

Η Υποβολή των Προτάσεων για την Πρόσκληση 42 παρατείνεται έως την Δευτέρα 15/12/2014

 

Επιπλέον, ανακοινώνεται η αύξηση προϋπολογισμού των κατωτέρω προσκλήσεων ως εξής :

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Πόλιτες των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 8 Περιφέρειες ΨΣ

53

8.000.000

12.000.000

Συστήματα ΤΠΕ σε Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ στις 8 Περιφέρειες ΨΣ

54

8.000.000

10.000.000

Πλατφόρμα ΤΠΕ για δράσεις Ιατρικού Τουρισμού

61

500.000

4.000.000

Ψηφιακές Εφαρμογές Διαχείρισης Δράσεων Ομάδων Πολιτών 

58

1.500.000

2.000.000