Διεύθυνση: Λέκκα , 23-25, Αθήνα, 10562

Τηλέφωνο: 2103722400, 2131500500, Fax: 2103722499