Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας

Τελευταία Τροποποίηση: 18/02/2015
Σε διαβούλευση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός
357.671,5 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
494621
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
18/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
04/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις