Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2017
Περιγραφή

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διαφύλαξη, προβολή και προώθηση μέρος του αρχείου του Ιδρύματος που αφορά στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορίας της Ελλάδας κυρίως της περιόδου από την δεκαετία του ’40 και μετά. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη επιχειρεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης μέρος του χαρτώου και οπτικοακουστικού υλικού του ΙΚΜ και να καταστεί δυνατή η πολυκαναλική διάθεση αυτού αλλά και ήδη ψηφιοποιημένου υλικού στο πλαίσιο άλλων δράσεων, με ψηφιακά μέσα. Το ΙΚΜ διαθέτει έγγραφα και άλλες γραπτές και έντυπες μαρτυρίες, καθώς και οπτικοακουστικά τεκμήρια, σε στατικές αποτυπώσεις (φωτογραφίες), σε κινούμενες εικόνες (video) και σε ηχητικές εγγραφές. Τα οπτικοακουστικά τεκμήρια έχουν ενταχθεί ανάλογα με το είδος τους σε φωνοθήκη, φωτογραφοθήκη και ταινιοθήκη. Η εμβάθυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης πόρων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνέχεια της Πρόσκλησης 65 και της Πρόσκλησης 172 της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 της Ψηφιακής Σύγκλισης, θα επιτρέψει στο Ίδρυμα, την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση, και αξιοποίηση του Αρχείου που αφορά σε 26.000 συνολικά τεκμήρια διαφόρων ειδών και τύπων, δίνοντας στον ερευνητή πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας για το Σύγχρονο Ελληνικό Κράτος. Επιπλέον θα γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων σε 53.198 σελ. ψηφιοποιημένου υλικού (από το Γ ΚΠΣ) του αρχείου για την περιόδο 1985 - 1993. Στα πλάισια του έργου θα αναπτυχθεί μία εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα πρόσβασης στο υλικό που θα περιλαμβάνει το νέο υπό ψηφιοποιίηση υλικό αλλά και το υλικό που ψηφιοποιήθηκε από τα έργα του Γ ΚΠΣ. Επίσης θα αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική κοινότητα συμμετοχής μελών και εφαρμογές για φορητές συσκευές και διαδραστικές οθόνες προβολής που θα υπηρετήσουν την πολυκαναλικότητα και την εξωστρέφεια της προτεινόμενης πράξης

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
373609
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
6544
Ημ/νία Υποβολής
21/12/2011
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Φορέας Πρότασης
IΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
520.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις