Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση & βιομηχανική ανάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα»

Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2015
Σε διαβούλευση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προϋπολογισμός
387.501,8 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
496318
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
10/03/2015
Ημερομηνία Λήξης
20/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Γραφείο Πληροφόρησης (InfoDesk)

Τηλ. Επικοινωνίας 8011125555

Email infodesk@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις