Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/01/2015
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη επιδιώκει να επανεκκινήσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Το ψηφιακό θεματολόγιο δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2010 ως η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αποκόμισης βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών οφελών που θα προκύψουν στο πλαίσιο μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των τριών κύριων στόχων του, δηλαδή να βασίζεται στο διαδίκτυο μεγάλης και πολύ μεγάλης ταχύτητας και σε διαλειτουργικές εφαρμογές.

Προάγει την τεχνολογία ως παράγοντα που «προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση σε διασυνοριακό επίπεδο και στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ».

Η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου εκτιμάται ότι θα αυξήσει το ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) κατά 5 %, ή κατά 1 500 ευρώ κατά κεφαλή, τα επόμενα οκτώ χρόνια μέσω της αύξησης των επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών, της βελτίωσης δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών, της ενίσχυσης της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και της μεταρρύθμισης των όρων του πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας του διαδικτύου.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ήδη έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη τριών κύριων στόχων:

  • παροχή καλύτερων, ταχύτερων και πιο προσιτών επικοινωνιών
  • υποστήριξη της έρευνας στο πεδίο της στρατηγικής τεχνολογίας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών με στόχο την ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου της ΕΕ
  • ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Περίληψη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη δεν αποτελεί μια απλή απαρίθμηση στόχων προς υλοποίηση. Αφορά την αξιοποίηση τεχνολογιών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε συναφώς 13 ειδικούς στόχους:

1.     ευρυζωνική κάλυψη ολόκληρης της ΕΕ έως το 2013 (επετεύχθη)

2.     ευρυζωνική κάλυψη ολόκληρης της ΕΕ με ταχύτητα πάνω από 30 Mbps ανά δευτερόλεπτο έως το 2020

3.     συνδρομή με ταχύτητα πάνω από 100 Mbps ανά δευτερόλεπτο έως το 2020 πρέπει να έχει το 50 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών

4.     επιγραμμικές αγορές πρέπει να πραγματοποιεί το 50 % του πληθυσμού έως το 2015

5.     διασυνοριακές επιγραμμικές αγορές πρέπει να πραγματοποιεί το 20 % του πληθυσμού έως το 2015

6.     επιγραμμικές πωλήσεις πρέπει να πραγματοποιεί το 33 % των ΜΜΕ έως το 2015

7.     ελαχιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων έως το 2015 (πρέπει να πλησιάζει το μηδέν)

8.     αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου από 60 % σε 75 % έως το 2015 και από 41 % έως 60 % για τα μειονεκτούντα άτομα

9.     υποδιπλασιασμό του ποσοστού του πληθυσμού που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, από 30 % σε 15 % έως το 2015

10.  αύξηση του ποσοστού χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το 15 % των πολιτών πρέπει να την χρησιμοποιεί έως το 2015, ενώ οι μισοί εξ αυτών πρέπει να επιστρέφουν ηλεκτρονικώς τα συμπληρωμένα έντυπα

11.  επιγραμμικά διαθέσιμες πρέπει να είναι όλες οι βασικές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο που συμφωνήθηκε το 2011 με τα κράτη μέλη, έως το 2015

12.  διπλασιασμό, στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020, των δημόσιων επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών

13.  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό κατά 20 % έως το 2020

Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 16 εκατομμύρια ως το 2020.

Μερικά στοιχεία και αριθμοί:

  •  Η οικονομία του διαδικτύου δημιουργεί 5 θέσεις εργασίας για κάθε 2 μη δικτυακές θέσεις εργασίας που χάνονται.
  •  Η ψηφιακή οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται με ρυθμό 12 % ετησίως και είναι ήδη μεγαλύτερη από την εθνική οικονομία του Βελγίου.
  • Οι συνδρομές κινητής τηλεφωνίας είναι περισσότερες από τον πληθυσμό της ΕΕ.
  • Ο κλάδος της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών απασχολεί 7 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη.
  • Εκτιμάται ότι το 50 % της αύξησης της παραγωγικότητας απορρέει από τις επενδύσεις στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Από το αναρτημένο έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στα σχετικά αρχεία) μπορείτε να ενημερωθείτε για ολόκληρο το φάσμα του Ψηφιακού Θεματολογίου και ιδιαίτερα πως αυτό μπορεί να διευκολύνει τον πολίτη στην καθημερινή του ζωή.