Ψηφιακή Σύγκλιση - Ιστορίες ανάδειξης επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/11/2014
Ψηφιακή Σύγκλιση - Ιστορίες ανάδειξης επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας

Στο πλαίσιο εφαρμογής των πολιτικών της "Digital Agenda for Europe" της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδια για την χάραξη της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της χώρας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι δράσεις JEREMIE ICT, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE, διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο "Ψηφιακή Σύγκλιση": Ιστορίες ανάδειξης επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα, LEDRA MARRIOT HOTEL, (Λ. Συγγρού 115, 117 45 Αθήνα) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και ακολουθείται από το διήμερο επιχειρηματικότητας Startup Safary Athens 2014.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE ICT, που με τη δημιουργία ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) και επενδύσεων σε νεοφυείς καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλει στην ταχεία μεγέθυνση του οικοσυστήματος της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που προβληματίζονται για τον τρόπο και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε μια "πρωτότυπη ιδέα", βασισμένη στην ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και να κεφαλαιοποιηθεί με την ίδρυση μιας νεοφυούς βιώσιμης επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα προβληθούν επιχειρήσεις "επιτυχημένα παραδείγματα" που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία που συστήθηκαν από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου της πρωτοβουλίας JEREMIE, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), αξιοποιώντας πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί όλοι οι νέοι επιχειρηματίες που έχουν λάβει μέχρι σήμερα κεφάλαια από το JEREMIE ICT Venture Capital να συμμετέχουν ενεργά και να συνεισφέρουν σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, σε δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και συνεργιών σε μια "Έκθεση Οικοσυστημάτων", όπου κάθε ενδιαφερόμενος νέος - "εν δυνάμει" επιχειρηματίας θα έχει τη δυνατότητα για προσωπική συζήτηση μαζί τους για την έναρξη ενός ανάλογου εγχειρήματος και για μεταφορά της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από τη στήριξη των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία ή τη μεγέθυνση μιας επιχείρησης.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η επίτευξη μιας ευρύτερης "δημόσιας" συζήτησης για την αποτελεσματική χρήση των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Μάθετε περισσότερα για τις Startup Επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω JEREMIE.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, με την υποβολή του επισυναπτόμενου Έντυπου Δήλωσης Συμμετοχής στην ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.papathanasiou@madc.gr, & secretary.unit.a1@madc.gr ή να συμπληρώσουν την  Ηλεκτρονική Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής Online, έως και την 20η Νοεμβρίου 2014, στις 12.00 μ.μ.

Πληροφορίες: 210-37 22 400 και 213-15 00 560

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Community Partners: Startup Safary Athens 2014

Σχετικά Αρχεία