Ψηφιακή Αλληλεγγύη: Για 20 μέρες ακόμη η δράση είναι διαθέσιμη στο κοινό

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/06/2015
Ψηφιακή Αλληλεγγύη: Για 20 μέρες ακόμη η δράση είναι διαθέσιμη στο κοινό

Για 20 μέρες ακόμη διαθέσιμες στο κοινό οι παροχές μέσω της δράσης "Ψηφιακή Αλληλεγγύη"

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για την συμμετοχή στην δράση "Ψηφιακή Αλληλεγγύη" η οποία αφορά στους δημότες των 8 Περιφερειών αμιγούς σύγκλισης που καλύπτει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η συγκεκριμένη δράση, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος έφθασαν ήδη 180.000 ενώ υπάρχουν ακόμη 45.000 δικαιούχοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη δράση, εκτυπώνοντας το κουπόνι συμμετοχής, χωρίς να έχουν προχωρήσει στην εξαργύρωσή του.

Για αυτή την κατηγορία πολιτών καθώς και για όσους είναι δημότες των 8 Περιφερειών αμιγούς σύγκλισης και δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος αλλά δεν έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον τους υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην δράση μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Η δράση συμβάλλει στην αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης και την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος και την μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού που πλήττει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης υπόκεινται σε ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι προτιμήσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, δίνουν την πρώτη προτεραιότητα στην απόκτηση εξοπλισμού laptop (91.995 παραγγελίες) ενώ το tablet κατέχει τη δεύτερη θέση (88.325 παραγγελίες), γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η δράση δίνει την ευκαιρία εξοικείωσης με τους Η/Υ και το διαδίκτυο σε πολίτες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης Η/Υ και εξοικείωσης τους με το διαδικτυακό περιβάλλον, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αξιοποίησης των προσφερόμενων μέσω της δράσης υπηρεσιών θα συμβάλλει στην απόκτηση πρόσβασης χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (taxis net), πλατφόρμες για online shopping, τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), κλπ., τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των δικαιούχων πολιτών.

Επιπλέον, η παροχή 4 ωρών συμβουλευτικής υποστήριξης κατ’ οίκον που προσφέρεται μέσω της δράσης καλύπτει σε κάθε δικαιούχο τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Βασικές δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση laptop ή Notebook ή tablet
  • Χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)
  • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Χρήση εφαρμογών πολυμέσων
  • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου – ασφάλεια

Μέχρι σήμερα, 25.000 δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος επέλεξαν τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου που προκύπτει από την υλοποίηση της δράσης συμβάλλει

  • στην ταυτόχρονη αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικής σύνδεσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το "Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη" μόνο 63% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν συνδρομή σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες και 39% των πολιτών είναι συνδρομητές σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες.
  • Στη βελτίωση των επιδόσεων των πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο το 45% των Ελλήνων διαθέτουν ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η δράση συντελεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων καθώς και σε μια δημιουργική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η πιλοτική αξιολόγηση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δικαιολογητικών πληρωμής των παρόχων και προμηθευτών της δράσης, ενώ η διαδικασία εκκαθάρισης των δικαιολογητικών πληρωμής τους θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί με τη σταδιακή αποπληρωμή τους.