«Ψηφιακή Αλληλεγγύη» για τους πολίτες, δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/09/2014
«Ψηφιακή Αλληλεγγύη» για τους πολίτες, δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Μενέλαος Δασκαλάκης  προσκάλεσε, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2014, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορική διάθεση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών σε δημόσια διαβούλευση για τη νέα δράση με τίτλο «Ψηφιακή Αλληλεγγύη».

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Στόχος της δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η άρση του αποκλεισμού από τις ψηφιακές τεχνολογίες των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.

Η συγκεκριμένη δράση θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν υποστεί σοβαρές εισοδηματικές απώλειες, να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Η δράση αφορά στις οκτώ περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης της χώρας, όπου συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, και θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κουπονιού «Ψηφιακής Αλληλεγγύης», το οποίο θα ανταλλάσσεται στις συνεργαζόμενες με τη δράση επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα:

  • να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν ευρυζωνική (σταθερή ή κινητή) σύνδεση στο διαδίκτυο μέχρι την 31/10/2015  
  • να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop
  • να λάβουν, εφόσον το επιθυμούν, υποστήριξη στο χώρο τους για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και για τη χρήση βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher, δηλαδή ηλεκτρονικό κουπόνι το οποίο θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο "δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος". Η επιχορήγηση μέσω Voucher είναι το άθροισμα του κόστους και των 3 παροχών (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο, του εξοπλισμού ΤΠΕ, και της υποστήριξης) καθεμιά από τις οποίες θα είναι διακριτά προκοστολογημένη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με επιχορήγηση προς τους πολίτες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος και πληρούν τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική νομοθεσία, και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων [ΓΓΠΣ].

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ, με ισότιμους όρους συμμετοχής.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 80.000.000

Το κείμενο της διαβούλευσης θα είναι αναρτημένο για παρατηρήσεις στους διαδικτυακούς τόπους www.yme.gov.gr και http://www.digitalplan.gov.gr/portal/ από την Πέμπτη 18 έως την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα σχόλια για την Δημόσια Διαβούλευση του Οδηγού Εφαρμογής της Ψηφιακής Αλληλεγγύης θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση digsol@madc.gr.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).