ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών

Τελευταία Τροποποίηση: 17/02/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
2
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προϋπολογισμός
29.274 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
304177
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
08/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
23/09/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
05/06/2015
Ημερομηνία Λήξης
23/06/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Καμαρινού Γεωργία

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500577

Email gkamarinou@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις