ΠΣ Φοιτητολογίου

Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Προϋπολογισμός
46.512,45 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
327470
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
24/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
12/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κυπραίος Μιχάλης

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500548

Email mkypraios@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις