ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

Τελευταία Τροποποίηση: 07/05/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
5
Δικαιούχος
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
180.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
327506
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
24/07/2014
Ημερομηνία Λήξης
05/08/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
06/05/2015
Ημερομηνία Λήξης
25/05/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις