Πολυμεσική και πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας

Απενταγμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 10/12/2015
Περιγραφή

Η προτεινόμενη πράξη με τίτλο «Πολυμεσική και πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός πολυμεσικού πολυτροπικού περιβάλλοντος (multimedia multimodal environment) για την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, καθώς και του υπάρχοντος τουριστικού πλέγματος και των τουριστικών της εγκαταστάσεων. Η πρόσβαση στο περιβάλλον αυτό από τους πολίτες θα γίνεται διαδικτυακά σε μια συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη (την λεγόμενη Πύλη Πολιτιστικής και Τουριστικής Προβολής της χώρας) μέσα από διάφορους τρόπους (πλατφόρμες), όπως σταθερούς H/Y (dektops), φορητούς Η/Υ (laptops, notebooks, netbooks, tablet pcs), H/Y χειρός (handhelds), H/Y παλάμης (palmtops), προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (personal digital assistants – PDAs), επιχειρησιακούς ψηφιακούς βοηθούς (enterprise digital assistants – EDAs), κινητά τηλέφωνα (mobiles), έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) κλπ. Στο περιβάλλον αυτό θα υπάρχει διαθέσιμο σε ειδικά σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων (αποθετήρια) κειμενικό και πολυμεσικό πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ανασύρει ο πολίτης - χρήστης μέσω απλών λεκτικών αλλά και θεματικών αναζητήσεων (ταξονομίες, οντολογίες κλπ). Το πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο θα περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο. Τα κείμενα και ένα μέρος των φωτογραφιών θα επιλεγούν από υπάρχουσες συλλογές και θα υποστούν την αναγκαία επεξεργασία ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Το υπόλοιπο φωτογραφικό υλικό θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών. Προβλέπεται ακόμη ειδική επιμέλεια των κειμένων από την άποψη ορθογραφίας, σύνταξης, συνέπειας και σαφήνειας. Τα βίντεο θα παραχθούν ειδικά για το έργο και θα υλοποιούν ειδικά σχεδιασμένες τουριστικές εμπειρίες.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
300442
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
8484
Ημ/νία Υποβολής
23/09/2010
Δικαιούχος
Ε.Ο.Τ.
Φορέας Πρότασης
Ε.Ο.Τ.
Αρχικός Προϋπολογισμός
2.237.001 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις