ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000»

Τελευταία Τροποποίηση: 03/03/2015
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
7
Δικαιούχος
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
430.207,56 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης
Κωδικός Έργου
327506
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
19/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
06/10/2014
Περισσότερες πληροφορίες στην

Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
27/02/2015
Ημερομηνία Λήξης
15/04/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δημόπουλος Ευάγγελος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500553

Email edimop@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις