Οι νέες πολιτικές για Καινοτομία & Ανάπτυξη στις Περιφέρειες της ΕΕ στο επίκεντρο του Διεθνούς Συνεδρίου WIRE 2014 στην Αθήνα

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/06/2014
Οι νέες πολιτικές για Καινοτομία & Ανάπτυξη στις Περιφέρειες της ΕΕ στο επίκεντρο του Διεθνούς Συνεδρίου WIRE 2014 στην Αθήνα

Στις νέες πολιτικές για την Καινοτομία και Ανάπτυξη στις Περιφέρειες επικεντρώνεται το Διεθνές Συνέδριο "WIRE 2014" το οποίο φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα, (στην Αίγλη Ζαππείου), στις 12-13 Ιουνίου, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συνέδριο "Week of Innovative Regions in Europe 2014" (WIRE V) αποτελεί το σημαντικότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Καινοτομία & Ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστούν τα σχετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, παρουσία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, Máire Geoghegan-Quinn.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά, έχει καθιερωθεί ως η δημόσια συζήτηση για τις νέες πολιτικές και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Το φετινό συνέδριο αναδεικνύει εργαλεία και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης των Περιφερειών της Ευρώπης, δεδομένου ότι συμπίπτει με την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ορίζοντας 2020" για την έρευνα και καινοτομία καθώς και των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Θα φέρει σε επαφή εκπροσώπους από τον χώρο των Περιφερειών, της Έρευνας, της Καινοτομίας και των Επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και θα προάγει τον διάλογο σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες:

α) Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Περιφερειακή Ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020,

β) Επιχειρηματικότητα ως μοχλός για την Καινοτομία στις Περιφέρειες,

γ) Επιστημονική Αριστεία, Ανοικτά Δεδομένα και Αξιοποίηση της Γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο δικτυακό τόπο www.wire2014.eu διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές, τις θεματικές ενότητες και τους διοργανωτές. O δικτυακός τόπος  ανανεώνεται συνεχώς με τα Νέα του συνεδρίου, συνεντεύξεις με ομιλητές, καθώς και  χρήσιμες πηγές για την Καινοτομία στις Περιφέρειες και την Πολιτική Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το συνέδριο, το οποίο θα μεταδίδεται ζωντανά (στις διευθύνσεις www.wire2014.eu και www.ekt.gr/events/live), υποστηρίζεται από την ΝΕΡΙΤ. Το WIRE2014 έχει ήδη ενεργό παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα (#WIRE2014eu), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το ακολουθήσει και να ενημερώνεται καθημερινά σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, όχι μόνο όσον αφορά το συνέδριο, αλλά και σε θέματα καινοτομίας, περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.

Πληροφορίες – Επικοινωνία: wire2014@ekt.gr

Σχετικά Αρχεία