Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/12/2015

content

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη».
Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2015, στο Divani Caravel Hotel, με αφορμή την ολοκλήρωση σημαντικών έργων του Ε.Π. και λίγο πριν το τέλος της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. έργων που υλοποιήθηκαν με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Δημήτρη Τζώρτζη, ο οποίος, αφού εστίασε στην κρισιμότητα των έργων ΤΠΕ για την προβολή και ανάπτυξη της χώρας συνεχάρη τα στελέχη της ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για τον επαγγελματισμό τους αλλά και τους δικαιούχους για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην πρόοδο της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή. Χαιρετισμό, στη συνέχεια, απηύθηνε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ΑΕ, Ιδομενέας Μανωλιτσάκης, ο οποίος κατέδειξε τη σημαντική εμπειρία της ΚτΠ Α.Ε στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ, ενώ ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", Μανόλης Γιαμπουράς έκανε μια συνολική αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των έργων του Ε.Π., που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2015.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν τα οφέλη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν ή αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία και εφαρμογή έργων του Ε.Π., τα οποία συνίστανται στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης μέσω της μετάβασής της στην ψηφιακή εποχή, στη διαφάνεια της δράσης της και στην παροχή νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους Πολίτες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.
Η έναρξη παρουσίασης των έργων πραγματοποιήθηκε με το έργο «Rural Broadband», το οποίο θα συμβάλλει στην κάλυψη και την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης της χώρας. Μάλιστα, τονίστηκε ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για την επέκτασή του.  
Mεταξύ των σημαντικών εθνικών έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάσθηκαν στη συνέχεια διακρίνεται η «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση», η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο και πληρέστερο πληροφοριακό σύστημα με 850.000 συναλλαγές σε ημερήσια βάση, οι «Δασικοί Χάρτες» του Εθνικού Κτηματολογίου, το «Εθνικό Ληξιαρχείο», οι «Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες» του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έργα που προάγουν την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, όπως το Εθνικό Ποινικό Μητρώο, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣτΕ και οι «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης»
Από την σύντομη αυτή αναδρομή δεν μπορεί να παραλειφθεί η συμβολή καινοτόμων έργων, όπως το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας» και το Saas που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την προώθηση της Έρευνας και της Τεχνολογίας και οι “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη & Διάδοση Ανοιχτού Λογισμικού” του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.
Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση τριών έργων που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος στον παγκόσμιο ιστό, όπως είναι η Εθνική Πινακοθήκη, ως ένα Ψηφιακό Μουσείο Ανοιχτό στον διαδικτυακό κόσμο, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο στο οποίο, μεταξύ άλλων, αποτυπώνεται η ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα καθώς και η ψηφιακή πλατφόρμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία αναδεικνύει θρησκευτικούς προορισμούς προωθώντας τον θρησκευτικό τουρισμό.