ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Π-Υ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 5Μ ΕΥΡΩ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/02/2014
ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Π-Υ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 5Μ ΕΥΡΩ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δημοσιεύει κατάλογο με ενταγμένες πράξεις που έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5 εκατομμυρίων ευρών και τα υποέργα/διακηρύξεις τους  παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ανάλογα με το τρέχον στάδιο τους.

Με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης εντός της επιλέξιμης περιόδου του ΕΣΠΑ, καλούνται οι τελικοί δικαιούχοι για την επίτευξη του κρίσιμου οροσήμου κάθε διακήρυξης. 

Σε περίπτωση μη κάλυψης του οροσήμου που τίθεται θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης ή η τροποποίηση της πράξης χωρίς το συγκεκριμένο υποέργο στην περίπτωση που διασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της υπόλοιπης πράξης.