ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2015
Σε διαβούλευση
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΞΑΝΘΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προϋπολογισμός
290.532,11 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
495548
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
10/03/2015
Ημερομηνία Λήξης
25/03/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Γραφείο Πληροφόρησης (InfoDesk)

Τηλ. Επικοινωνίας 8011125555

Email infodesk@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις