Νέες προσκλήσεις 40 εκ € από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη Δικαιοσύνη και τον Πολιτισμό

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/04/2012
Νέες προσκλήσεις 40 εκ € από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τη Δικαιοσύνη και τον Πολιτισμό

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ανακοινώνουν την έκδοση των Προσκλήσεων 15.2 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τους τομείς της Δικαιοσύνης και του Πολιτισμού, συνολικού προϋπολογισμού  40 εκ €.

Η πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 15.2), προϋπολογισμού 25 εκ ευρώ, στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν:

·         Την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών συνεδριάσεων των δικαστηρίων

·         Την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την ποινική και πολιτική διαδικασία

·         Την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη διοικητική δικαιοσύνη

Η δεύτερη Πρόσκληση 31.2, προϋπολογισμού 15 εκ €, απευθύνεται:

  1. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Κ.Υ. ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και τις περιφερειακές και ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες αυτής
  2. στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
  3. στο Μουσείο Ακρόπολης

και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος.

Η Πρόσκληση 15.2 δέχεται προτάσεις από την Πέμπτη 12/4/2012 έως και την Παρασκευή 25/5/2012, ενώ η Πρόσκληση 31.2 από την Τρίτη 17/4/2012 έως και την Παρασκευή 25/5/2012.