Μετάβαση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/06/2015
Μετάβαση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή

Είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 στο Βοτανικό, για την παρουσίαση δύο νέων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ολοκληρώνονται άμεσα. Πρόκειται για τα έργα:

1. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΔΙΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Το νέο σύστημα θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εφαρμογή νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων Τεχνολογιών για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών αναφορικά με τη υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

2. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Το αποθετήριο θα έιναι διαδικτυακά πρόσβασιμο στο κοινό μέσω μιας  δικτυακής πύλης με αξιόπιστη πληροφόρηση. Το ψηφιακό αποθετήριο αφορά σε στοχευμένο ψηφιακό περιεχόμενο εστιασμένο στην εκπαίδευση και την έρευνα, με τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και την ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων γεωπονικού ενδιαφέροντος.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming:

http://mediaserver.aua.gr/live

http://www2.aua.gr/el/news-events/imerides/metavasi-toy-gpa-stin-psifiaki-epohi