Διεύθυνση: Λέκκα, 23-25, Αθήνα,

Τηλέφωνο: 2103722402-403

Email: spesec.digital@infosoc.gr

Βιογραφικό:

Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού διορίσθηκε ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος, Διδάκτωρ ΕΜΠ, με την αριθμ. 6318/712/8-2-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο Ειδικός Γραμματέας είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πτυχιούχος του τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Μαρκόπουλος έχει πλούσια εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τόσο μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και μέσα από την πολυετή πορεία του στον ιδιωτικό τομέα, συμμετέχοντας στην σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με διαδικασίες Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τη διαχείριση μεγάλων έργων του ΓʼΚΠΣ και ΕΣΠΑ ειδικότερα στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ψηφιακής Στρατηγικής.

Έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 25 ερευνητικές του εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια, βιβλία και περιοδικά στους τομείς Ασύρματων Δικτύων επόμενης γενιάς και Υπηρεσιών Διαδικτύου.