Λήξη Προσκλήσεων 7_2.2, 8_1.2, 9_2.1

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/04/2010
Λήξη Προσκλήσεων 7_2.2, 8_1.2, 9_2.1

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ανακοινώνει τη λήξη της ισχύος των Προσκλήσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση": 07_2.2, 08_1.2 και 09_2.1.

H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υλοποιώντας την πολιτική της για επανασχεδιασμό των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και έκδοση νέων στοχευμένων Προσκλήσεων στο αμέσως προσεχές διάστημα, ανακοινώνει το κλείσιμο των Προσκλήσεων:

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους που έχουν υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων 07_2.2, 08_1.2 και 09_2.1 ότι θα δέχεται συμπληρωματικά στοιχεία για τις προτάσεις αυτές μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 14:30.

Μετά από τις ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά στοιχεία εκτός και αν αυτά έχουν ζητηθεί (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) από την ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

Σχετικά Αρχεία