Κατάλογος Συμβάσεων Προμηθειών ή Παροχής Υπηρεσιών έτους 2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/02/2014
Κατάλογος Συμβάσεων Προμηθειών ή Παροχής Υπηρεσιών έτους 2013

Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση δημοσιεύει τον κατάλογο των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2013, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 της 51540/ΕΥΣΣΑΠ3628/12.11.2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1856/26.11.2010). Δείτε τον κατάλογο στα σχετικά αρχεία.