Καταλογογράφηση, Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση του Διαθέσιμου Υλικού

Τελευταία Τροποποίηση: 30/12/2014
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
1
Δικαιούχος
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός
2.122.165 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Εργολαβία
Κωδικός Έργου
485436
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
24/12/2014
Ημερομηνία Λήξης
16/02/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Τσανάκα Ελένη

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500556

Email e.tsanaka@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις