Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/02/2016
Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/2015 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Κανονισμού ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε στο σύνδεσμο: http://kataggelies.gsac.gov.gr/)