ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016
ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας ενημερώνει για την σχετική  ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016.

Με την παρούσα ΚΥΑ καθορίζεται κατά Φορέα, ειδικό Φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση, το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του 2016 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Σχετικά Αρχεία