Η εξέλιξη του έργου "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/03/2015
Η εξέλιξη του έργου "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο"

Η εξέλιξη του έργου "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο"

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο", το οποίο παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

"Στόχος του έργου είναι να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία. Η χρήση των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, με την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πολιτιστικής διαχείρισης, αποτελεί μεγάλο ζητούμενο για το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημιουργία ενός Αρχαιολογικού Κτηματολογίου έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και συστηματικής ψηφιακής καταγραφής τόσο των δημόσιων ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο όσο, κυρίως των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, αποσκοπώντας από τη μια στην προστασία τους και από την άλλη στην ενθάρρυνση του υγιούς επιχειρείν", επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, κ. Νίκος Ξυδάκης

"Η συστηματική καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων και των ακίνητων μνημείων της χώρας συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκπλήρωση του πολυσχιδούς έργου της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς" επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό της η προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα. Ελένη Κόρκα.

"Η κατάρτιση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου εισάγει την Ελλάδα σε μία νέα εποχή ψηφιακής τεκμηρίωσης του συνόλου των αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών θησαυρών, με απώτερο σκοπό τη γνώση της δημόσιας περιουσίας και τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή της" υπογράμμισε η προϊσταμένη της Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, κα. Βασιλική Παπαγεωργίου. Τονίζοντας μεταξύ άλλων, "τη δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για την προσέγγιση του πολιτισμού από τον πολίτη, σχεδιασμένο ώστε να αναπαριστά την πολιτιστική πληροφορία και να καταγράφει την ακίνητη περιουσία που περιέχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον με σαφή και παραστατικό τρόπο".

Δύο από τις τρείς ενότητες (υποέργα) της πράξης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η διαδικτυακή πύλη "Γαία" αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015.

Η διαθέσιμη πολιτιστική κληρονομιά θα παρέχεται προς τους διάφορους χρήστες (δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και πολίτες) μέσω της διαδικτυακής πύλης «Γαία», η οποία θα λειτουργήσει αρχικά με πληροφορίες για την Αττική και τη Βοιωτία, με προοπτική συνεχούς ενημέρωσης και εμπλουτισμού, προκειμένου να καταστεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης για την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, Ζώνες Προστασίας Α΄& Β΄, Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας Μνημείων και Χώρων, Περιβάλλοντες Χώρους Ακινήτων Μνημείων) και των ακίνητων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων.

Ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση των πολιτών θα έχει η αναζήτηση, μέσω της πύλης, κατάστασης και θέσης ιδιοκτησιών (όπως π.χ. αν γειτνιάζουν με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής για προσωποποιημένη πληροφόρηση, αναφορικά με περιπτώσεις υπαγωγής σε αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αποτελεί την πλατφόρμα ενσωμάτωσης όλων των περιγραφικών και γεο-χωρικών δεδομένων καθώς και του συνοδευτικού υλικού που αφορά σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα αρχαιολογικού περιεχομένου που προαναφέρονται και βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

 

Τόσο το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καθώς και η πύλη Γαία θα είναι προσβάσιμες μέσω κινητών εφαρμογών (mobile applications).

Αναμενόμενα οφέλη μετά την ολοκλήρωση του έργου:

  • Προστατευόμενες Οντότητες:

Εντοπισμός σφαλμάτων προσδιορισμού ιστορικών τόπων, για μνημεία που μέχρι τώρα δεν χαρακτηρίσθηκαν ως τέτοια, ή σφαλμάτων κατά την μεταγραφή των μνημείων ή εντοπισμού παράνομης κατεδάφισης μνημείων, κλπ.

Εξάλειψη ζητημάτων εσφαλμένης τεκμηρίωσης που συχνά οδηγούν στην διπλή κήρυξη του ιδίου μνημείου.

  • Αναδιοργάνωση και συστηματοποίηση του μεγέθους του αρχείου μνημείων και αρχαιολογικών τόπων που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτο.
  • Διαχρονική διασφάλιση του αρχειακού υλικού και της πληροφορίας μέσω της ψηφιοποίησης, με ταυτόχρονη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Δ/νσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων
  • Ανασύσταση του χώρου, της πόλης και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεδομένο που αποτελεί ενεργό στοιχείο ιστορική αναδρομή του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Αποτύπωση της ιστορίας της πολιτιστικής κληρονομίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, η οποία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση μεγάλου όγκου πληροφόρησης από το παρελθόν.

  • Διαμόρφωση του πλαισίου "για την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη".

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο μαζί με το έργο "Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων" έργα ενταγμένα στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" πρόκειται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, όπου θα αποτελέσει καταγεγραμμένο το σύνολο των μνημείων της χώρας.

Η πράξη "Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο" έχει συνολικό προϋπολογισμό, ύψους 6.960.643,48 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.