Η/Υ TEXNIKOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2017
Σε Προκήρυξη
Στοιχεία Υποέργου
Α/Α
3
Δικαιούχος
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
107.772,6 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Είδος
Προμήθειες
Κωδικός Έργου
355537
Αναλυτικά Στοιχεία
Ημερομηνία Έναρξης
20/08/2015
Ημερομηνία Λήξης
21/09/2015
Περισσότερες πληροφορίες στην

Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Δημόπουλος Ευάγγελος

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500553

Email edimop@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις