Η Εσθονία δείχνει το δρόμο με προηγμένες ηλ-υπηρεσίες για τους πολίτες

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/05/2015
Η Εσθονία δείχνει το δρόμο με προηγμένες ηλ-υπηρεσίες για τους πολίτες

Η Εσθονία δείχνει το δρόμο με προηγμένες ηλ-υπηρεσίες για τους πολίτες

 

Η Εσθονία αναδύεται ως μια από τις πιο προηγμένες ηλε-κοινωνίες στον κόσμο. Η πιο πρόσφατη καινοτομία είναι μια κάρτα ηλε-διαμονής για τους αλλοδαπούς.

Το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών ηλε-διακυβέρνησης της Εσθονίας έχει επωφεληθεί από επενδύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η Εσθονία υπήρξε ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για τους πολίτες της. Με αποτέλεσμα οι Εσθονοί να απολαμβάνουν ένα πλήρες φάσμα ηλ-υπηρεσιών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, από υγειονομική περίθαλψη μέχρι εκλογές και δήλωση φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, Εσθονοί εμπειρογνώμονες καλούνται από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για να εξηγήσουν πώς συνέβη το θαύμα.

Αυτή η ψηφιακή πρόοδος είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μιας πρωτοποριακής κυβέρνησης, ενός προδραστικού τομέα ΤΠΕ και ενός τεχνολογικά ενήμερου πληθυσμού, που υποστηρίζεται με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο βοήθησε στην ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής, δικτύων και εφαρμογών επιγραμμικών υπηρεσιών.

 

"Ηλ-Εσθονία"

Αυτό που στηρίζει την Ηλ-Εσθονία (E-stonia) του σήμερα – όπως αποκαλείται – είναι η διαθεσιμότητα διαδικτυακού Wi-Fi σε όλη τη χώρα, και στο οποίο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και μέσα στα δάση. Το 71 % των νοικοκυριών έχουν διαδικτυακή δυνατότητα και διατίθενται ταχείες συνδέσεις Wi-Fi σε πάνω από 1 100 δημόσια σημεία. Όλα τα σχολεία της Εσθονίας έχουν διαδικτυακή σύνδεση.

Το 77 % του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και οι πολίτες χρησιμοποιούν συστηματικά ηλ-υπηρεσίες για ηλ-εκλογές, ηλε-φόρους, ηλ-αστυνομία, ηλ-υγειονομική φροντίδα, ηλε-τραπεζικές συναλλαγές και ηλε-σχολείο.

Η ψηφιακή πρόσβαση έχει γίνει πλέον κανόνας και το 2012, πάνω από το 94 % των δηλώσεων φόρου εισοδήματος υποβλήθηκαν μέσω της ηλε-φορολογικής υπηρεσίας.

Το 98 % των τραπεζικών συναλλαγών στην Εσθονία διεκπεραιώνονται μέσω διαδικτύου.

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Σχεδόν το 90 % των κατοίκων (1,1 εκατομμύριο άτομα) έχουν Εσθονική ηλε-ταυτότητα που έχει θέση δελτίου ταυτότητας και, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί επίσης ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η κάρτα έχει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα (chip) με προσωπικά στοιχεία και αποτελεί ψηφιακή απόδειξη που παρέχει επαλήθευση ταυτότητας όταν χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκτός από την κάρτα ταυτότητας, οι Εσθονοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν κινητό τηλέφωνο για να αποδείξουν την ταυτότητά τους για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Εκπαίδευση και υγειονομική φροντίδα

Τον Ιανουάριο 2010, η Εσθονία άρχισε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα ιατρικής πληρο-φόρησης που επιτρέπει στους πολίτες να προβάλλουν το δικό τους ψηφιακό ιατρικό ιστορικό με την απλή επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους μέσω της κάρτας ταυτότητας. Δεν υπάρχει ανάγκη για έγγραφες συνταγογραφήσεις προκειμένου να αγοράσουν φάρμακα από το φαρμακείο – οι γιατροί εκδίδουν ηλε-συνταγογρα-

φήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά από οποιονδήποτε φαρμακοποιό χρησιμοποιώντας την κάρτα ταυτότητάς τους.

 

Οι γονείς των μαθητών μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους βαθμούς των παιδιών τους και σε εργασίες για το σπίτι με τη χρήση της εφαρμογής ηλε-σχολείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει επίσης γίνει ηλεκτρονικό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να συγκεντρώνονται μέσω της κρατικής πύλης. Οι αιτήσεις για πανεπιστήμια υποβάλλονται μέσω του κρατικού διαδικτυακού συστήματος.

ηλ-εκλογές

Από το 2005, όλοι στην Εσθονία έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, με τη χρήση της κάρτας ταυτότητας ή της ταυτότητας στο κινητό τηλέφωνο από το σπίτι ή ακόμα και όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, το 30,5 % των εκλογέων χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλε-ψηφοφορίας.

Ηλ-επιχείρηση

Ένας επιχειρηματίας μπορεί να δημιουργήσει εταιρεία στην Εσθονία απευθείας από τον προσωπικό του υπολογιστή. Το ρεκόρ της πύλης ηλ-επιχείρησης για τη σύσταση και καταχώρηση εταιρίας είναι 18 λεπτά. Το σύστημα αναγνωρίζει επίσης δελτία ταυτότητας από το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και τη Φινλανδία και έπονται ακόμα περισσότερα.

ηλε-διαμονή

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες επεκτάθηκαν το 2015 σε μη-κατοίκους χάρη στο μοναδικό και τελευταίας τεχνολογίας έργο ηλε-διαμονής. Πράγματι, μη-κάτοικοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα πλέον να αποκτήσουν μια ψηφιακή κάρτα ηλε-διαμονής, για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές ηλε-υπηρεσίες και να δραστηριοποιηθούν στην Εσθονία. Αυτή δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε δικαιώματα παραμονής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα φυσικής ταυτοποίησης ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Περίπου 300 000 EUR έως 500 000 EUR θα επενδυθούν ετησίως στο πρόγραμμα ηλε-διαμονής έως το 2020.

 

Περισσότερα: https://e-estonia.com/, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag52/mag52_el.pdf

 

Πηγή πληροφόρησης

panorama –inforegio – spring 2015 - Nr. 52 – ελληνική έκδοση