Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η νέα στρατηγική για την αξιοποίηση και προώθηση του υπολογιστικού νέφους

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2013
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η νέα στρατηγική για την αξιοποίηση και προώθηση του υπολογιστικού νέφους

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας στρατηγικής για την «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η ενίσχυση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη.

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» περιγράφει δράσεις που, έως το 2020, πρόκειται να αποφέρουν καθαρό κέρδος 2,5 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 160 εκατ. ευρώ (περίπου το 1% του ΑΕΠ).

Επιπλέον αποβλέπει στην επιτάχυνση και στην αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη την οικονομία.

Το «υπολογιστικό νέφος» αναφέρεται στην αποθήκευση δεδομένων (όπως κείμενα, αρχεία, εικόνες και βίντεο) και λογισμικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση διαδικτυακά, μέσω της συσκευής της επιλογής τους. Πρόκειται για μια ταχύτερη, φτηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη λύση σε σχέση με τις επιτόπου εγκατεστημένες λύσεις πληροφορικής (ΤΟ).

Πολυάριθμες δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως οι Facebook, Spotify και το ηλε-ταχυδρομείο στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιούν τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, τα πραγματικά πάντως οικονομικά οφέλη προέρχονται από την ευρύτερα διαδεδομένη χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα.

Στις βασικές δράσεις της στρατηγικής περιλαμβάνονται:

  • Η αντιμετώπιση του κυκεώνα των προτύπων, ώστε οι χρήστες του υπολογιστικού νέφους να διαθέτουν διαλειτουργικότητα, φορητότητα των δεδομένων και αναστρεψιμότητα· τα απαραίτητα πρότυπα πρέπει να προσδιοριστούν έως το 2013·
  • Η υποστήριξη σε προγράμματα πιστοποίησης σε κλίμακα Ε.Ε. για αξιόπιστους παρόχους υπολογιστικού νέφους·
  • Η εκπόνηση πρότυπων «ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων για συμβάσεις υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανόμενων συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης·
  • Η συγκρότηση, μαζί με τα κράτη μέλη και τον κλάδο, ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος, με σκοπό την αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης του δημόσιου τομέα (20% του συνόλου των δαπανών ΤΠ) για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους, την ενίσχυση των πιθανοτήτων για τους ευρωπαίους παρόχους νέφους να αναπτυχθούν σε ανταγωνιστικά μεγέθη, καθώς και την επίτευξη καλύτερης και φτηνότερης ηλε-διακυβέρνησης.

Η αντιπρόεδρος κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Το υπολογιστικό νέφος αλλάζει τα δεδομένα για την οικονομία μας. Αν δεν υπάρξει ανάληψη δράσης από την ΕΕ, θα μείνουμε προσκολλημένοι στα εθνικά φρούρια, χάνοντας δισεκατομμύρια σε οικονομικά οφέλη Πρέπει να κινηθούμε προς την επίτευξη κρίσιμης μάζας και ενιαίου συνόλου κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τους παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι για το υπολογιστικό νέφος.»

Η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί μεγαλόπνοα.

Η στρατηγική του υπολογιστικού νέφους θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη σε καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου οι Ευρωπαίοι θα αισθάνονται ασφαλείς Αυτό συνεπάγεται ταχεία θέσπιση του νέου πλαισίου για την προστασία των δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή στις αρχές του έτους και την ανάπτυξη ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων.»

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι επιφορτισμένη με την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους για καταναλωτές και ΜΜΕ, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των ΜΜΕ στη χρήση συμβάσεων υπολογιστικού νέφους.

Με την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα θεσπίσει ένα προαιρετικό πανευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων και ισόρροπων κανόνων, τους οποίους οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την αγορά ψηφιακών προϊόντων, όπως μουσική ή λογισμικό, με καταφόρτωση από το νέφος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει ειδικές συμπληρωματικές εργασίες για θέματα που υπερβαίνουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστούν επίσης και άλλα θέματα που αφορούν συμβάσεις σχετικές με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με ένα παρόμοιο μέσο προαιρετικού χαρακτήρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  - Δίκαιο των συμβάσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  - Προστασία δεδομένων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δίκαιο των συμβάσεων

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ

 

Σχετικά Αρχεία