Επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων απο Δικαιούχους Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/10/2016
Επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων απο Δικαιούχους Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενημέρωση δικαιούχων φορέων με θέμα: Επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Παρακαλούμε κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο α.π. 110378/20.10.2016 που εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α.