Ενημέρωση για την Δράση «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/12/2014
Ενημέρωση για την Δράση «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 71920/51 σχετικά με τη Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» (ΦΕΚ 3315/10.12.2014). Στην απόφαση περιγράφεται το αντικείμενο, οι φορείς της δράσης, οι ωφελούμενοι, ο προϋπολογισμός της δράσης , το ποσό ενίσχυσης ανά ωφελούμενο πολίτη, οι προδιαγραφές ανά πακέτο-κατηγορία και η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

Για την ενημέρωση και πληροφόρηση, λειτουργεί γραφείο αρωγής χρηστών της Δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη», Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 09:00-17:00, στην τηλεφωνική γραμμή 215 215 7868

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί αντίστοιχος δικτυακός τόπος πληροφόρησης www.e-inclusion.gr.

Ενημέρωση για την πορεία της Δράσης θα υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο www.digitalplan.gov.gr.