Εικονικός Οδηγός στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική: Η "Αγία Σοφία" Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/07/2015
Εικονικός Οδηγός στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική: Η "Αγία Σοφία" Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Βασικός στόχος του έργου είναι η κατασκευή της πλήρους εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπως αυτός ήταν στην περίοδο του 11ου-12ου αιώνα., βασισμένη σε στοιχεία επιστημονικής έρευνας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, τα οποία θα αποτυπώνονται με δυναμικό, σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο προκειμένου να εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς.

Η ψηφιακή αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και του εσωτερικού γλυπτού, αρχιτεκτονικού και ψηφιδωτού διακόσμου, θα αποτελεί δεξαμενή πληροφοριών, ένα όχημα με τη βοήθεια του οποίου ο επισκέπτης θα μπορεί να εξερευνήσει διάφορες φάσεις και πτυχές του μνημείου.

Στο έργο θα ενσωματωθούν πολλαπλά σενάρια - εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες θα παρέχουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να παρακολουθεί την εξέλιξη της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και τέχνης ενώ θα λαμβάνει πληροφορίες για τον ιστορικό περίγυρο, σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία της ζωής του Βυζαντίου, μέσα από την ιστορία του μνημείου αυτού που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά.

Ο εικονικός οδηγός δίνει τη δυνατότητα στο μνημείο της Αγίας Σοφίας, έναν εμβληματικό τόπο και χώρο της βυζαντινής -και κατ΄ επέκταση της νεοελληνικής- ταυτότητας, για μια εκ νέου ένταξη στην ιστορική του συνέχεια και εξέλιξη καθώς και την δυνατότητα επίσκεψής του από το Ελληνικό και διεθνές κοινό, όπως ήταν στην περίοδο της ακμής του, εκτιθέμενο στο ΘΟΛΟ εικονικής πραγματικότητας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Βασική παράμετρος του έργου είναι η δυνατότητα εξερεύνησης του μνημείου και η συμμετοχή του επισκέπτη σε διάφορα σενάρια και περιηγήσεις.

Πέρα από μια απλή επίσκεψη σε μία φάση προκαθορισμένης ή μη επιλογής, ο χρήστης-επισκέπτης θα μπορεί, με τη βοήθεια μιας "βιβλιοθήκης", να λάβει πληθώρα πληροφοριών τόσο για το ίδιο το μνημείο (για τον μαθηματικό/γεωμετρικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική εξέλιξη, την εσωτερική διάταξη, το εικονογραφικό πρόγραμμα και διάκοσμο, τον τρόπο κατασκευής και τα οικοδομικά υλικά κλπ.), καθώς επίσης για το βυζαντινό πολιτισμό και τέχνη (αρχιτεκτονική, μνημειακή ζωγραφική και μουσική), και το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στις αντίστοιχες εποχές κατά τις οποίες παρακολουθείται η εξέλιξη του μνημείου.

Με αυτόν τον τρόπο το έργο δεν στοχεύει απλώς και μόνο στην αναπαράσταση μιας λαμπρής στιγμής / περιόδου του μνημείου αλλά και στη συγκέντρωση και την τεκμηριωμένη αναπαράσταση της εξέλιξης του μνημείου, και κατ' επέκταση και του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε και του οποίου αποτέλεσε και αποτελεί σύμβολο.

Η ολοκληρωμένη εικονική αναπαράσταση του μνημείου θα είναι προσβάσιμη στο κοινό κατά το τέλος Οκτωβρίου με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" – ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.