Εγκύκλιος με οδηγίες Κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/04/2014
Εγκύκλιος με οδηγίες Κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2007-2013

Εγκύκλιος της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για το Κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα για νέες προσκλήσεις, εντάξεις και συμβάσεις έργων στο ΕΣΠΑ.