Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεγάλο Έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/02/2014
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεγάλο Έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 την συνεισφορά των 146.635.815 ευρώ που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για επένδυση υποδομής με άμεση υλοποίηση και χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 174.441.435 ευρώ, και τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων".

Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο έργο που εγκρίθηκε, το τελευταίο τρίμηνο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συμβάλλει στην ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και κινητών εργαστηρίων πληροφορικής μέσα στην σχολική τάξη.

Σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους η οποία επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στη διδακτική διαδικασία.

Η επένδυση αυτή θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πληροφορικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα με την προμήθεια και εγκατάσταση 36.804 "Διαδραστικών Συστημάτων" και δημιουργία και εγκατάσταση 11.426 "Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής" που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε δέκα (10) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για κάθε Δημοτικό σχολείο και (15) φορητούς για κάθε Γυμνάσιο, Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο και Σχολή (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ).

Από το συγχρηματοδοτούμενο έργο ωφελούνται τουλάχιστον 200.357 μαθητές Δημοτικών Σχολείων, 315.742 μαθητές Γυμνασίων, 223.187 μαθητές Λυκείων, 86.177 μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων & Σχολών (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ) σε όλη την επικράτεια.

Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αξιοποίηση πόρων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος", "Μακεδονία - Θράκη", "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου" και "Αττική". Επιπλέον, βασίζεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το "Ψηφιακό Σχολείο" και υλοποιείται συμπληρωματικά και σε άμεση συνέργεια με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).