ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/02/2016

Το αποθετήριο της ΥΣΜΑ αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου για τη συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά προγράμματα της Ακρόπολης των Αθηνών και το επιστέγασμα της μακρόχρονης συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης,

Για την παρουσίαση νέου Ψηφιακού Αποθετηρίου της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Το Αποθετήριο και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της ΥΣΜΑ, που παρουσιάσθηκε στο κλείσιμο της εκδήλωσης, έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013” και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κας Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, η οποία τόνισε τη σημασία θεμελίωσης καινοτόμων εργαλείων για τον πολιτισμό, και του ομότιμου καθηγητή ΕΜΠ κ. Χ. Μπούρα, πρόεδρου της ΕΣΜΑ, ο οποίος υπογράμμισε τη συμβολή της ΕΣΜΑ στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης.

Τα εισαγωγικά στοιχεία για τη σύσταση του αρχείου της ΥΣΜΑ παρουσίασε η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κα. Ελευθερίου. Το Αποθετήριο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης δημιουργήθηκε με στόχο την ψηφιακή οργάνωση και συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά έργα της Αθηναϊκής Ακρόπολης στο διαδίκτυο. Το αρχείο περιλαμβάνει όχι μόνον το σύνολο των τεκμηρίων (φωτογραφίες, σχέδια, ημερολόγια, μελέτες και αναφορές, κινηματογραφικό υλικό) που έχουν παραχθεί και συνεχίζουν να παράγονται στη διάρκεια των έργων, αλλά και υλικό προερχόμενο από άλλα αρχεία ή δωρεές τρίτων, που εικονογραφεί την τέχνη και την ιστορία των μνημείων της Ακρόπολης και ιδιαίτερα τις παλαιότερες επεμβάσεις σε αυτά. Στην παρούσα φάση διατίθεται στο κοινό, το υλικό τεκμηρίωσης (κείμενα μελετών, σχέδια, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό) των επεμβάσεων αποκατάστασης του Ερεχθείου της περιόδου 1979-1987. Το υλικό αυτό θα εμπλουτίζεται συστηματικά με νέα τεκμήρια παράλληλα με την ολοκλήρωση και την απόδοση των αναστηλωτικών έργων και στα άλλα μνημεία της Ακρόπολης.

Στη συνέχεια, η Διευθύντρια του ΕΚΤ, κα. Σαχίνη, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργικότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν το Ψηφιακό Αποθετήριο της ΥΣΜΑ και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης της, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΣΜΑ με το ΕΚΤ. Για την ανάδειξη του πολύτιμου ιστορικού υλικού, κατά την ανάπτυξη του Αποθετηρίου, υιοθετήθηκαν λειτουργίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την οπτικοποιημένη εξερεύνηση, την ανακάλυψη περιεχομένου και τον εικαστικό σχεδιασμό, προσανατολίζονται στην προσέλκυση του επισκέπτη και στη διάχυση του πλούσιου περιεχόμενου τόσο στην ελληνική και διεθνή πολιτιστική κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό με εύκολο και φιλικό τρόπο, μέσω επιλεγμένων διόδων πρόσβασης και διεθνών πυλών αναζήτησης.

Ο αναβαθμισμένος και πλέον προτυποποιημένος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της ΥΣΜΑ εμπλουτίστηκε με δίγλωσσα μεταδεδομένα & διασυνδεδεμένα λεξιλόγια όλων των τύπων και διατίθεται “ανοικτά“ σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου από τη νέα υπηρεσία του ΕΚΤ, το www.openABEKT.gr.

Εστιάζοντας στα στρατηγικά αποτελέσματα της συνεργασίας του ΕΚΤ με την ΥΣΜΑ σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, η κα. Σαχίνη, αναφέρθηκε στη δημόσια παρουσία που αποκτά το αρχείο, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του με τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές ανοικτότητας, οι οποίες διευρύνουν το κοινό της ΥΣΜΑ και προτυποποιούν το περιεχόμενο του αρχείου.

Το περιεχόμενο της ΥΣΜΑ μαζί με το περιεχόμενο άλλων έγκριτων φορέων θα συσσωρεύεται και θα είναι αναζητήσιμο από πύλες αναζήτησης, όπως το www.searchculture.gr, το οποίο δημιούργησε το ΕΚΤ για συσσώρευση ανοικτού πιστοποιημένου περιεχομένου.

Αυτές οι πύλες τροφοδοτούν διεθνείς πλατφόρμες, όπως είναι η www.Europeana.eu  ενισχύοντας την προώθηση της γνώσης για τον ελληνικό πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Σαχίνη αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως υποδομή γνώσης, στον ελληνικό ψηφιακό πολιτισμό καθώς και σε προηγούμενες δράσεις που αναπτύχθηκαν με τη συνεργασία του ΕΚΤ με την ΥΣΜΑ στα 16 χρόνια συνεργασίας των δύο φορέων, όπως είναι το ”Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου της Ακρόπολης”. Μεταξύ άλλων, εξήρε την συμβολή του ΕΚΤ στον πολιτισμό με την παροχή τεχνολογικά άρτιων και επιχειρησιακά βιώσιμων παρεμβάσεων.

Τέλος, η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης κα. Μαλλούχου-Tufano παρουσίασε τις εκδόσεις που πραγματοποίησαν η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ, με πιστώσεις του "Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς" (ΕΣΠΑ) το 2015, με τις οποίες συνεχίζεται η παράδοση της συστηματικής έκδοσης του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στα μνημεία της Ακρόπολης στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων, την οποία ξεκίνησε η ΕΣΜΑ το 1976.

Πρόκειται για τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 6ης Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως-Αθήνα 2013, τις μελέτες αποκατάστασης του Παρθενώνα (τόμοι 8 και 9) και των Προπυλαίων (τόμος 3), και τα εκπαιδευτικού περιεχομένου έντυπα "Εκπαιδευτικές δράσεις για την Ακρόπολη", "Χάρτης Εξερεύνησης της Ακρόπολης για παιδιά" και "10 ερωτήσεις για την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης".

Το Αποθετήριο της ΥΣΜΑ διατίθεται ήδη, δημόσια, στη Διεύθυνση http://repository-ysma.ekt.gr, ενώ ο κατάλογος της βιβλιοθήκης διατίθεται στη διεύθυνση http://ysma.openabekt.gr

Τα βίντεο των ομιλιών και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/events/program/19231.