Διόρθωση ημερομηνίας ως προς την από 18/6/2015 ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή ημερίδας για το έργο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/06/2015
Διόρθωση ημερομηνίας ως προς την από 18/6/2015 ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή ημερίδας για το έργο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)"

Εκ παραδρομής στην από 18/6/2015 ανακοίνωση μας αναφέρθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας για το έργο "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" η 29 Ιουνίου 2015. Η ορθή ημερομηνία διεξαγωγής ήταν η 22/6/15 όπου και πραγματοποιήθηκε η ημερίδα. Ζητούμε συγγνώμη για τη σύγχυση που προκλήθηκε.